In luna februarie 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brașov organizează lansarea PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL DE SPRIJIN (PES) în cadrul proiectului ”Consiliere si Orientare Relevante pentru o Educatie de Calitate si Transregionala (CORECT)”, proiect implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați.

Programul Educațional de Sprijin (PES) este un program educaţional de sprijin complementar sistemului formal de educaţie, venind în întâmpinarea elevilor în vederea susţinerii cu succes a examenenlor de evaluare națională și bacalaureat, precum şi a inserţiei tinerilor pe piaţa muncii.

Programul PES propune o abordare educațională la nivelul județelor Brașov și Galați prin care oferă elevilor o ofertă educațională adaptată la specificul local prin intermediul unor activități diverse. Activitățile planificate pe cercuri vizează disciplinele limba română și matematică precum și activități de interes pentru elevi prin cercul “Dezbatere / Literatură / Jurnalism”, cercul “Ştiinţă şi natură”, cercul „Media şi promovare” şi cercul Tehnologii IT& C moderne”.

Cercurile din cadrul programului PES vor fi completate de excursii de învăţare, excursii de documentare, activităţi de voluntariat, competiţii artistice şi sportive.

Prin programul PES”, Inspectoratul ŞcolarJudeţean Brașov , alături de  partenerul său Inspectoratul ŞcolarJudeţean Galați, va dezvolta un model educațional inovator având ca element cheie conceptul de educație deschisă. Acest model educațional se bazează pe utilizarea unor centre educaționale dotate cu tehnologii moderne care permit difuzarea de educație în mediul online, facilitând astfel accesul la un conținut educațional de calitate pentru toți cei interesați. Astfel, în cadrul proiectului, în cele două județe : Brașov și Galați au fost constituite 4 Centre Suport pentru Educaţie Permanentă şi 8 Centre Deschise pentru Educaţie, dotate cu echipamente de teleprezență, în cadrul cărora se vor derula activitățile planificate în cadrul Programul educațional (PES).

Sesiunile derulate în cadrul cercurilor vor fi înregistrate şi postate pe site-ul proiectului la adresa http:// elearning.corect_dru.ro cât și pe adresa de facebook a proiectului CORECT facebook.com/CORECTBrasov.

           PES nu este numai un proiect dedicat elevilor şi cadrelor didactice ci și tuturor celor interesați să participe/contribuie la construcția unui mediu educațional adaptat nevoilor specifice comunității locale în care fiecare copil să aibă acces la educație de calitate de oriunde si oricând.

Proiectul Consiliere si Orientare Relevante pentru o Educatie de Calitate si Transregionala (CORECT), implementat în perioada aprilie 2014- septembrie 2015, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Brașov, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați este cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!, Axa Prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul Major de intervenţie 1.1 ”Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, POSDRU/153/1.1/S139768.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Gabriela Istrate, Expert informare și publicitate, prin e-mail la adresa strgabriela@yahoo.com