Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

     Investește în oameni!

Proiectul ”Consiliere şi Orientare Relevante pentru o Educaţie de Calitate şi Transregională – CORECT”își propune să dezvolte un Program educațional de sprijin, care, prin componentele sale de consiliere și de educație nonformală, va contribui la diversificarea ofertelor educaționale ale școlilor și la îmbunătățirea accesului, participării la educație și formare profesională de calitate.

Proiectul va genera beneficii imediate și pe termen lung atât pentru membrii grupului țintă, cât și pentru elevi, tineri, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunităților locale și decidenți la nivel inter-regional și la nivel național.

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brașov

Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Galați

     Obiectivul general al proiectului

Proiectul își propune îmbunătățirea procesului de formare a competențelor cheie și profesionale pentru elevii din învățământul secundar în vederea susținerii cu succes a evaluării naționale și a bacalaureatului precum și a inserției pe piața muncii.

     Obiective specifice:

 • Crearea și pilotarea unui program educațional integrat de sprijin pentru 4200 elevi din învățământul secundar, complementar sistemului formal de educație, la nivelul celor două regiuni de dezvoltare;
 • Creșterea participării la educație și îmbunătățirea performanțelor școlare pentru 4200 elevi din învățământul secundar prin consiliere și orientare școlară și profesională;
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sociale și civice și de învățare eficientă prin educație de sprijin pentru cei 4200 elevi din învățământul secundar;
 • Dezvoltare de competențe profesionale pentru 30 de specialiști în consiliere și orientare;
 • Sprijinirea a 60 de unități școlare și 6 furnizori de formare inițială pentru diversificarea ofertelor educaționale prin dezvoltarea de resurse umane abilitate să conceapă și să implementeze servicii alternative de educație;
 • Eficientizarea serviciilor de educație destinate elevilor și cadrelor didactice prin utilizarea tehnologiilor moderne de informație și de comunicații.

Optimizarea procesului de formare pentru elevii din învățământul secundar contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, cu accent pe două dintre obiectivele specifice : – promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv educația superioară și cercetarea și – facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

     Categoriile de grupuri țintă ale proiectului  CORECT sunt:

 • 4200 elevi din învățământul secundar;
 • 30 de specialiști în consiliere și orientare;
 • 60 de unități școlare;
 • 6 furnizori de formare inițială pentru diversificarea ofertei educaționale și servicii alternative de educație.

     Activitățile principale care se derulează pe parcursul celor 18 luni de durată a proiectului sunt următoarele:

 • Managementul proiectului;
 • Informarea și publicitatea cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului;
 • Determinarea nevoilor de formare ale elevilor (competențe, conținuturi, modalități de realizare a programelor educaționale suport);
 • Pregătire și suport pentru derularea programului la nivel multiregional;
 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere educațională, orientare școlară și vocațională;
 • Derularea programului de educație nonformală;
 • Evaluarea implementării PES și construirea unui plan de sustenabilitate

Descarcă prezentarea proiectului CORECT

AXA PRIORITARĂ 1 „Educaţia şi Formarea Profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii cunoaşterii ”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Titlul proiectului”Consiliere şi Orientare Relevante pentru o Educaţie de Calitate şi Transregională – CORECT”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1/S/139768