Inspectoratul Școlar al Judeţului Braşov în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Judeţului Galaţi, a organizat în data de 7 noiembrie 2015 Conferința de încheiere a proiectuluiConsiliere și Orientare Relevante pentru o Educație de Calitate – CORECT”, proiect cofinanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUB_1756

Proiectul a dezvoltat, pe o perioadă de 19 luni, un Program educațional de sprijin, care, prin componentele sale de consiliere și de educație nonformală, și-a propus să contribuie la diversificarea ofertelor educaționale ale școlilor și la îmbunătățirea accesului și participării la educație și formare profesională de calitate. Pe termen lung, competențele de bază și cele profesionale dobândite de cei 4200 de elevi beneficiari ai acestui proiect, le vor permite acestora o adaptabilitate sporită la diverse contexte de învățare informală, formală și nonformală, în spiritul educației pe tot parcursul vieții.

La eveniment s-au prezentat rezultatele și impactul derulării Proiectului “Consiliere și Orientare Relevante pentru o Educație de Calitate și Transregională (CORECT)“ în județul Brașov și în județul Galați și exemple de bună practică din implementarea Programului Educațional de Sprijin dezvoltat și furnizat în cadrul proiectului.

BUB_1648

La conferința de încheiere a proiectului au participat reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene Brașov și Galați, principalii actori care au făcut posibilă implementarea activităților din program, reprezentanți ai comunităților locale, ai unităților de învățămant preuniversitar și reprezentanți ai elevilor.

Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe Gabriela Istrate, Expert informare și publicitate, prin e-mail la adresa strgabriela@yahoo.com